Algorand đã công bố chương trình mua lại sớm cho người tham gia đấu giá. Người dùng có thể trả lại toàn bộ số tiền Algos có được trong phiên đấu giá và nhận 85% giá đã trả.
link đấu giá xem tại: auctions.algorand.foundation

Sau khi công bố tin tức mua lại 25 triệu token algo thì giá algo đã tăng từ 0.52 lên tới 0.85

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Nhận thông báo