HuobiThông TinHuobi PrimeFastTrack
CEO: Livio Weng
Top: 7 – Sàn Tập Trung
Twitter Follower: 114KTelegram: 62k
Apps: IOSANDROID – SUPPORT
Trụ sở: Singapore
Các cặp giao dịch BTC: 195+ | USDT: 75+
Nạp – Rút nhanh
Bảo mật cao – Hỗ trợ 24/7
Ưu điểm của sàn
Huobi Prime: IEO 1 tháng 1 lần
FastTrack: VOTE dự án hàng tuần, dự án chiến thắng sẽ được list lên sàn
Burn Coin: số HT dùng trong FastTrack-Prime sẽ được thu lại và tiêu huỷ toàn bộ
Quota HT Cap: Mã khuyến mãi không cần hold HT để tham gia Prime & FastTrack
Holder:
người nắm giữ HT sẽ nhận được airdrop từ những dự án mới được list trên huobi
Người tham gia Prime & FastTrack buộc phải hold 1000 HT tối thiểu 35 ngày
Ra mắt ngày 26/3/2019
Các dự án IEO Huobi Prime cung cấp sẽ được kiểm duyệt khắt khe và chưa từng xuất hiện trên bất cứ sàn giao dịch nào khác
Tỉ lệ nắm giữ HT để nhận vé:
Số HT phải hold mỗi ngày Số lượng vé vòng 1 Hạn mức giao dịch USDT/vé
1000<x<2000 1 $1000
2000<x<3000 2 $2000
3000<x<4000 3 $3000
4000<x<5000 4 $4000
x>5000 5 $5000

Huobi Prime chia làm 2 Vòng:
– Vòng 1: Quay số may mắn (lottery)
– Vòng 2: Chia đều cho tất cả người tham gia

Hàng tuần Huobi FastTrack sẽ tổ chức vote 5 dự án, dự án nào đạt số vote cao nhất sẽ được list lên sàn Huobi. Vote bằng HT
+ Người tham gia vote đúng Dự Án dành chiến thắng sẽ được đổi toàn bộ số vé vote qua token với giá 50% so với thị trường

Video Về Blockchain & Bitcoin

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Nhận thông báo