Monday, June 1, 2020
Home Tags Binance launchpad

Tag: binance launchpad

Binance – 23/10/2019: Dự án Kava(KAVA)

Kênh: Telegram: 1988 Member - Twitter: 4026 Followers Mở tài khoản Binance Tổng Quan: Web: https://www.kava.io/ Tên Token: Kava (KAVA) Tổng cung: 100,000,000 KAVA Lưu...

Binance – 17/9/2019: Dự án Band Protocol (BAND)

Kênh: Telegram: 14,865 Member - Twitter: 3133 Followers Mở tài khoản Binance Tổng Quan: Web: https://bandprotocol.com/ Tên Token: Band (BAND) Giao thức: ERC-20 Tổng cung:...